Usługi w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych

  • wykonywanie  kompletnych projektów koncepcyjnych, technicznych, budowlanych i wykonawczych sieci, przyłączy i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych z doborem właściwych urządzeń
  • wykonywanie modelów hydrodynamicznych dla kanalizacji deszczowej w programie
    EPA SWMM 5
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych
  • sprawdzania projektów budowlanych i pełnienia nadzoru autorskiego
  • kosztorysowanie projektów branży sanitarnej

Usługi w zakresie budowy i nadzoru 

  • sieci i przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe
  • instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, wentylacji
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy, remontu, przebudowy sieci, przyłączy i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!